Συλλογή: Δοκιμαστικά μοντέλα kybun (ενοικιαζόμενα υποδήματα)

  • Δοκιμή 14 ημερών (ενοικίαση) - με δικαίωμα επιστροφής, χωρίς δεσμεύσεις
  • έξοδα επεξεργασίας (εφ' άπαξ) και εγγύηση ενοικίασης (επιστρέφεται)
  • Ενδέχεται να χρεωθούν πρόσθετα έξοδα για την επιστροφή

Περισσότερες πληροφορίες | Επιτόπια δοκιμή | Μετάβαση στα κανονικά μοντέλα