Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot ja tietoa asiakkaalle

Sisällysluettelo

 1. Soveltamisala
 2. Sopimuksen solmiminen
 3. Peruutusoikeus
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja lähetysehdot
 6. Omistuksenpidätys
 7. Virhevastuu (takuu)
 8. Tarjouskuponkien lunastaminen
 9. Lahjakorttien lunastaminen
 10. Sovellettava laki
 11. Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä kybun AG:n (jäljempänä ”myyjä”)) yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”sopimusehdot”) sovelletaan kaikkiin tavaroiden toimittamista koskeviin sopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä ”asiakas”) solmii myyjän kanssa myyjän verkkokaupassaan myymiä tavaroita koskien. Kiellämme näin asiakkaan omien ehtojen sisällyttämisen, ellei toisin ole sovittu.

1.2 Nämä sopimusehdot koskevat vastaavasti myös lahjakorttien toimittamiseen liittyviä sopimuksia, jollei nimenomaisesti ole sovittu toisin.

1.3 Kuluttajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa mitä tahansa luonnollista henkilöä, joka suorittaa tässä mainitun oikeustoimen sellaisia tarkoituksia varten, joita ei voida laskea pääasiassa kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaan kuuluvaksi. Yrittäjällä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka suorittaa tässä mainitun oikeustoimen kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaakseen.

2) Sopimuksen solmiminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät merkitse sitovaa tarjousta myyjän taholta, vaan niiden tarkoituksena on, että asiakas tekee sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun tilauslomakkeen kautta. Kun asiakas on asettanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, hän tekee ostoskoriin sisältyvistä tuotteista oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla tilauksen lähetyspainiketta. Lisäksi asiakas voi lähettää tarjouksen myyjälle myös puhelimitse, faksilla, sähköpostitse, postitse tai verkkoyhteyslomakkeen kautta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän sisällä

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tai tekstimuodossa olevan tilausvahvistuksen (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jona asiakas vastaanottaa tilausvahvistuksen tai
 • toimittamalla asiakkaalle tilatun tavaran, jolloin ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jona asiakas vastaanottaa tavaran tai
 • kehottamalla asiakasta maksamaan tilauksen vastaanotettuaan.

Jos useampia edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu, sopimus tulee voimaan silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensimmäisenä. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa kulua seuraavana päivänä siitä, kun asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän lopussa tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta tämän määräajan kuluessa, tarjous katsotaan hylätyksi, jolloin aikomusta koskeva ilmoitus ei enää sido asiakasta.

2.4 Valittaessa maksutavaksi ”PayPal Express” maksutapahtuman käsittelee maksupalveluiden tarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä: ”PayPal”) PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai – jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä – ehtojen mukaisesti, jotka koskevat ilman PayPal-tiliä suoritettavia maksuja, ja jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas valitsee verkkotilauksensa maksutavaksi ”PayPal Express”, hän antaa maksutapahtuman toimeksi PayPalille napsauttaessaan tilauksen lähetyspainiketta. Tässä tapauksessa myyjä vahvistaa jo nyt hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas laukaisee maksutapahtuman napsauttamalla tilauksen lähetyspainiketta.

2.5 Jos tarjous välitetään myyjän verkkotilauslomaketta käyttäen, myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen solmimisen jälkeen ja lähettää sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköposti, faksi tai kirje) sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa. Myyjä ei saata sopimustekstiä muulla tavoin saataville. Jos asiakas on luonut asiakastilin myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen tekemistä, tilaustiedot tallennetaan myyjän verkkosivustolle, jolloin asiakas pääsee niihin käsiksi maksuttomasti salasanasuojatun tilinsä kautta syöttämällä vaadittavat sisäänkirjautumistiedot.

2.6 Ennen kuin asiakas tekee sitovan tilauksen myyjän verkkotilauslomakkeella, hänellä on mahdollisuus havaita mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näytettävät tiedot. Tehokas tekninen apuväline syöttövirheiden parempaan havaitsemiseen voi olla selaimen zoomaustoiminto, jota käytetään näytettyjen sisältöjen suurentamiseen. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisessä tilausprosessissa niin kauan tavanomaisia näppäimistö- ja hiiritoimintoja käyttäen, kunnes hän napsauttaa tilauksen lähetyspainiketta.

2.7 Sopimuksen tekemiseksi on käytettävissä vain saksan kieli.

2.8 Tilauksen käsittely ja yhteydenotot tapahtuvat normaalisti sähköpostitse, automatisoidun tilauksen käsittelytoiminnon avulla. Asiakkaan on varmistettava, että sähköpostiosoite, jonka hän on ilmoittanut tilauksen käsittelyä varten, on oikea, ja että hän voi vastaanottaa myyjän tähän osoitteeseen lähettämät sähköpostit. Asiakkaan on varmistettava erityisesti roskapostisuodattimien osalta, että kaikki myyjän tai kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille.

3) Peruutusoikeus

3.1 Kuluttajilla on oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoa peruutusoikeudesta saat peruutusoikeutta koskevista myyjän ohjeista.

3.3 Peruutusoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät sopimuksen tekemishetkellä kuulu mihinkään Euroopan unionin jäsenvaltioon ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Mikäli myyjän tuotekuvauksessa ei toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan yksilöityinä vastaavassa tuotekuvauksessa.

4.2 Toimituksista Euroopan unionin ulkopuolelle voi yksittäisissä tapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista myyjä ei vastaa ja jotka asiakkaan on maksettava. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten veloittamat rahansiirron kustannukset (esim. tilisiirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontioikeudelliset maksut tai verot (esim. tullit). Tällaisia kustannuksia voi syntyä rahansiirtoon liittyen myös tapauksissa, joissa tavaraa ei toimiteta Euroopan unionin ulkopuolelle, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.4 Käytettäessä jotain PayPalin tarjoamista maksutavoista, maksutapahtuman käsittelee maksupalveluiden tarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä: ”PayPal”) PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai – jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä – ehtojen mukaisesti, jotka koskevat ilman PayPal-tiliä suoritettavia maksuja, ja jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Valittaessa jokin ”Klarna”-maksupalvelun tarjoamista maksutavoista, maksun käsittelee Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä ”Klarna”). Lisätietoa sekä Klarnan käyttöehdot löydät myyjän maksutiedoista seuraavasta osoitteesta:

https://shop.kybun.eu/pages/zahlung-lieferlander

5) Toimitus- ja lähetysehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan toteutuksessa käytetään myyjän tilauksen käsittelytapahtumassa ilmoitettua toimitusosoitetta.

5.2 Jos kuljetusyritys palauttaa lähetetyn tavaran myyjälle, koska sen toimittaminen asiakkaalle ei ollut mahdollista, asiakas vastaa epäonnistuneen lähetyksen kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa olosuhteista, jotka tekivät tavaran toimittamisen mahdottomaksi, tai jos hän oli väliaikaisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua palvelua, ellei myyjä ollut ilmoittanut hänelle palvelusta kohtuullisen paljon aikaisemmin. Tämä ei koske myöskään toimituskuluja, jos asiakas on käyttänyt peruutusoikeuttaan tehokkaasti. Tilanteissa, joissa asiakas on käyttänyt tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, palautuskustannuksiin sovelletaan myyjän peruutuskäytänteissä esitettyjä määräyksiä.

5.3 Tavaroiden noutaminen ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.4 Lahjakortit toimitetaan asiakkaalle seuraavalla tavalla:

 • ladattavina sisältöinä
 • sähköpostitse

6) Omistuksenpidätys

Jos myyjä vaatii ennakkomaksua, hän säilyttää toimitettujen tavaroiden omistajuuden, kunnes ostohinta on maksettu kokonaan.

7) Virhevastuu (takuu)

7.1 Jos ostetussa tavarassa on puutteita, sovelletaan virhevastuuta koskevia vastaavia lakimääräyksiä.

7.2 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimitetussa tavarassa havaituista selkeistä kuljetusvaurioista tavarantoimittajalle ja ilmoittamaan asiasta myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, tällä ei ole vaikutusta hänen lakipohjaisiin tai sopimuksen mukaisiin oikeuksiinsa viallisiin tuotteisiin liittyen.

8) Kampanjakuponkien lunastaminen

8.1 Kupongit, joita myyjä jakaa maksutta mainoskampanjoiden puitteissa, joilla on tietty voimassaoloaika, ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä ”kampanjakupongit”), voidaan lunastaa ainoastaan myyjän verkkokaupassa ja vain ilmoitetun määräajan sisällä.

8.2 Kampanjakupongeilla ei mahdollisesti pysty ostamaan yksittäisiä tuotteita, mikäli tällainen rajoitus ilmenee kampanjakupongin sisällöstä.

8.3 Kampanjakupongit voi lunastaa ainoastaan ennen tilauksen päättämistä. Lunastaminen jälkikäteen ei ole mahdollista.

8.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa aina vain yksi kampanjakuponki.

8.5 Tavaran arvon on vastattava vähintään kampanjakupongin summaa. Myyjä ei palauta mahdollista jäljelle jäävää arvoa.

8.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä kattamaan tilausta, erotus voidaan maksaa valitsemalla jokin myyjän tarjoamista muista maksutavoista.

8.7 Kampanjakupongin jäljellä olevaa arvoa ei makseta asiakkaalle käteisellä, eikä se kasva korkoa.

8.8 Kampanjakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kokonaan tai osittain kampanjakupongilla maksamansa tavarat lakisääteisen peruutusoikeutensa puitteissa.

8.9 Kampanjakuponki on tarkoitettu vain siinä nimetyn henkilön käyttöön. Sitä ei voi luovuttaa toisen henkilön nimiin. Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa, onko kupongin omistaja oikeutettu kyseessä olevaan etuuteen.

9) Lahjakorttien lunastaminen

9.1 Lahjakortit, joita voi ostaa myyjän verkkokaupasta (jäljempänä ”lahjakortit”), voi lunastaa ainoastaan myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa ole muuta ilmoitettu.

9.2 Lahjakortit ja niiden jäljellä olevat arvot voi lunastaa kolmannen vuoden loppuun saakka lahjakortin ostamisesta. Jäljellä olevat arvot hyvitetään asiakkaalle viimeiseen voimassaolopäivään saakka.

9.3 Lahjakortit voi lunastaa ainoastaan ennen tilauksen päättämistä. Lunastaminen jälkikäteen ei ole mahdollista.

9.4 Yhden tilauksen yhteydessä voi lunastaa myös useamman lahjakortin.

9.5 Lahjakortteja voi käyttää ainoastaan tavaran, ei uusien lahjakorttien, ostamiseen.

9.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä kattamaan tilausta, erotus voidaan maksaa valitsemalla jokin myyjän tarjoamista muista maksutavoista.

9.7 Lahjakortin jäljellä olevaa arvoa ei makseta asiakkaalle käteisellä, eikä se kasva korkoa.

9.8 Lahjakortti on tarkoitettu vain siinä nimetyn henkilön käyttöön. Lahjakorttia ei voi luovuttaa toisen henkilön nimiin. Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa, onko kupongin omistaja oikeutettu kyseessä olevaan etuuteen.

10) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia tavaroiden kansainvälistä ostamista koskevia lakeja lukuun ottamatta. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin sen valtion lain pakolliset säännökset, jossa kuluttajan vakinainen asuinpaikka on, eivät poista sen antamaa suojaa.

11) Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

11.1 EU-komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkopohjaiseen riitojenratkaisuun seuraavassa osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä sellaisista verkkomyynti- tai palvelusopimuksista aiheutuneiden riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella, joissa on osallisena kuluttaja.

11.2 Myyjällä ei ole velvollisuutta, eikä ole valmis osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien sovitteluelimessä.


DOCID: ##ITK-45bd75c048f2024f9d58d64ecce1c2fa##


Versio: 201901060025