Ευρετήριο

Ο πύργος kybun στο Roggwil TG, Ελβετία

kybun Joya Retail AG
Mühleweg 4
9325 Roggwil TG
Ελβετία
E-Mail: support{at}kybun.ch

Αρ. μητρώου ΦΠΑ CHE-112.160.266 MWST
UST ΑΦΜ DE259964108
EORI-Nr. DE421915751082180

Εμπορικό μητρώο: CH-440.4.017.805-4/a
Εμποροδικείο: Εμπορικό μητρώο Frauenfeld, Thurgau, Ελβετία
Έδρα της εταιρίας Roggwil TG, Ελβετία

Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος: 
Karl Müller

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Δεν υποχρεούμαστε και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός οργάνου συνδιαλλαγής καταναλωτών.

Υπεύθυνος/η σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 RStV:
Sebastian Gomoll - Mühleweg 4, 9325 Roggwil TG, Ελβετία