Aktiviteter - Dina fördelar med kybun

"kybun skor kan provas, operationer kan inte!"

Karl Müller, Dipl. Ing. ETH, rörelseforskare