Kybun-övningar

Följande videor ger dig användbara tips som är specifika för dina klagomål.

"Du kan prova kybunskor, men inte operationer!"

Karl Müller, Dipl. Ing. ETH, rörelseforskare