Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada över att du besöker vår webbsida och tackar för visat intresse. Nedan ska vi informera om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbsida. Med personuppgifter avses här alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Registeransvarig för denna webbsida enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är kybun AG, Mühleweg 4, 9325 Roggwil, Schweiz, Tel.: 0041 71 454 65 00, Fax: 0041 71 454 65 01, e-post: mail@kybun.ch. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som på egen hand eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbsida använder en SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen ”https://” och låsikonen i ditt webbläsarfält.

2) Datainsamling vid besök på vår webbsida

Om du enbart använder vår webbsida i informationssyfte och således inte registrerar dig eller tillhandahåller information på annat sätt, samlar vi endast in sådana uppgifter som din webbläsare överför till vår server (s.k. ”Serverloggfiler”). När du besöker vår webbsida samlar vi in följande uppgifter som krävs av tekniska skäl för att kunna visa sidan för dig:

  • Vår besökta webbsida
  • Datum och klockslag för åtkomsten
  • Mängd data som skickats i byte
  • Källa/referens från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare som används
  • Operativsystem som används
  • IP-adress som används (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt artikel 6.1 f i GDPR och grundas på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbsida. En överföring eller annan användning av data sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om tydliga indikationer föreligger om olagligt utnyttjande.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbsida attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner, använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din terminal. Några av de cookies vi använder raderas när webbläsarsessionen avslutas, det vill säga när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din terminal och möjliggör för oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje parter) att känna igen din webbläsare vid nästa besök på vår webbsida (beständiga cookies). Om cookies placeras ut, kommer de i individuell omfattning att registrera och behandla viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd tid, vilken kan variera beroende på cookie.

Delvis används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. genom att markera innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbsidan). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt artikel 6.1 b i GDPR, antingen för att genomföra avtalet eller enligt artikel 6.1 f i GDPR, för att tillvarata vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbsidan samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi samarbetar under vissa omständigheter med annonsörer, som hjälper oss att göra vårt interneterbjudande mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk (cookies från tredje parter) när du besöker vår webbsida. När vi samarbetar med sådana annonsörer, kommer du i nedanstående punkter att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in.

Observera att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem, om du accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar att blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt avseende sina cookie-inställningar. I Hjälp-menyn till alla webbläsare hittar du information om hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Denna information finns för varje webbläsare på följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten hos vår webbsida kan komma att begränsas om du inte accepterar cookies.

4) Kontaktfunktion

När du tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) kommer dina personuppgifter att samlas in. Vilka uppgifter som samlas in från ett kontaktformulär framgår av de respektive formulären. Dessa uppgifter kommer enbart att sparas och användas för att besvara din förfrågan eller för att ta kontakt med dig och den tillhörande tekniska administrationen. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse för att besvara din förfrågan enligt artikel 6.1 f i GDPR. Om syftet med din kontakt är att avsluta ett avtal, utgörs den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av artikel 6.1 b i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när behandlingen av din förfrågan har avslutats. Detta är fallet om det kan härledas från omständigheterna att det berörda sakförhållandet har avgjorts och inga juridiska krav på bevarande föreligger.

5) Uppgiftsbehandling när ett kundkonto skapas och vid avtalshantering

Enligt artikel 6.1 b i GDPR kommer personuppgifter vidare att samlas in och bearbetas om du meddelar oss dessa för att genomföra ett avtal eller skapa ett kundkonto. Vilka uppgifter som ska samlas in framgår av de respektive anmälningsblanketterna. Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att meddela den personuppgiftsansvarige på ovanstående adress. Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för avtalshanteringen. Efter avtalets fullständiga genomförande eller borttagning av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att spärras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder samt att raderas efter utgången att dessa perioder, om du inte uttryckligen har samtyckt till en fortsatt användning av dina uppgifter eller med reservation för en lagligt tillåten dataanvändning från vår sida, om vilken vi informerar närmare nedan.

6) Kommentarsfunktion

Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbsida kommer utöver din kommentar även tidpunkten för kommentaren och det av dig valda kommentatorsnamnet att sparas och publiceras på webbsidan. Vidare kommer din IP-adress att loggas och lagras. IP-adressen sparas av säkerhetsskäl och om den registrerade personen åsidosätter tredje parts rättigheter genom sin kommentar eller om vederbörande postar rättsstridigt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kunna ta kontakt med dig om en tredje part bedömer att ditt publicerade innehåll är rättsstridigt. De rättsliga grunderna för att spara dina uppgifter utgörs av artikel 6.1 b och f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som av tredje part bedöms vara rättsstridiga.

7) Användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring

Registrering till vårt e-postnyhetsbrev

När du registrerat dig för vårt e-postnyhetsbrev kommer vi att tillhandahålla regelbunden information om våra erbjudanden. För att kunna skicka nyhetsbrevet behöver vi endast din e-postadress. Ytterligare upplysningar är frivilliga och kommer att användas för att kommunicera med dig personligen. Inför utsändning av nyhetsbrevet använder vi det s.k. double opt-in-förfarandet. Det innebär att vi endast kommer att skicka ut e-postnyhetsbrev om du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot sådana. Vi skickar dig då ett bekräftelsemeddelande per e-post, där du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du vill ta emot vårt nyhetsbrev i fortsättningen.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt artikel 6.1 a i GDPR. Vid din registrering till nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress från internetleverantören (ISP) samt datum och klockslag för registreringen, för att kunna förstå ett möjligt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. De uppgifter som samlas in av oss vid registreringen kommer uteslutande att användas för PR-ändamål i form av nyhetsbrevet. Du kan avbeställa nyhetsbrevet när som helst med den tillhörande länken i nyhetsbrevet eller genom motsvarande meddelande till den tidigare angivna personuppgiftsansvarige. Efter genomförd avanmälan kommer din e-postadress omgående att raderas från distributionslistan för vårt nyhetsbrev, om du inte uttryckligen har samtyckt till en fortsatt användning av dina uppgifter eller med förbehåll för en vidare dataanvändning som tillåts enligt lag och som vi informerar dig om i detta meddelande.

8) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

8.1 De personuppgifter som vi samlar in kommer som en del av avtalshanteringen att vidarebefordras till det transportföretag som anlitats för leveransen i den utsträckning det krävs för att leverera varorna. Din betalningsinformation överlämnar vi som en del av betalningshanteringen till det berörda kreditinstitutet om detta krävs för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantör används, kommer vi att informera dig uttryckligen. Rättslig grund för att lämna uppgifterna vidare är i detta avseende artikel 6.1 b i GDPR.

8.2 Användning av betaltjänstleverantörer

– Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – ”Köp på kredit” eller ”Avbetalning” via PayPal, lämnar vi din betalningsinformation vidare som en del av betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan ”PayPal”). Överlämnandet sker enligt artikel 6.1 b i GDPR och endast i den utsträckning det krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – ”Köp på kredit” eller ”Avbetalning” via PayPal. För detta ändamål kommer din betalningsinformation eventuellt att lämnas vidare till kreditupplysningsbyråer enligt artikel 6.1 f i GDPR på grundval av det berättigade intresset hos PayPal att fastställa din betalningsförmåga. Resultatet från kreditvärderingen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning används av PayPal i syfte att besluta om tillhandahållande av de respektive betalningsmetoderna. Kreditkontrollen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. poängvärden). I den utsträckning poängvärden införlivas i resultatet från kreditkontrollen har detta sin grund i vetenskapligt erkända matematiska och statistiska metoder. Vid beräkningen av poängvärdena införlivas bland annat, men inte enbart, adressuppgifter. Ytterligare uppgiftsskyddsrättslig information, bland annat om de berörda kreditupplysningsbyråerna, hittar du i integritetspolicyn för PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot användningen av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. Detta oaktat kan PayPal fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för den avtalsenliga betalningshanteringen.
– Stripe
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe, sker betalningshanteringen genom betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, till vilken vi överlämnar information som du lämnat i samband med beställningstransaktionen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkontonummer, ev. kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) enligt artikel 6.1 b i GDPR. Överlämnandet av dina uppgifter sker uteslutande för betalningshanteringen av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning som det krävs för detta ändamål. Mer information om uppgiftsskyddet hos Stripe hittar du på https://stripe.com/de/terms

9) Användning av sociala medier: Videor

Användning av Youtube-videor

Denna webbsida använder Youtubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören ”Youtube”, som tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Härvid kommer det utökade dataskyddsläget att användas, där lagringen av användarinformation påbörjas först då ett eller flera videoklipp spelas upp enligt leverantörens anvisningar. När uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören ”Youtube”-cookies för att samla in information om användarens beteende. Uppgifterna från ”Youtube” används bland annat för att redovisa videostatistik, förbättra användarvänligheten samt för att förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att direkt tilldelas ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill samordna din profil med YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för inte inloggade användare) som användningsprofil och utvärderar dessa. En sådan utvärdering sker i synnerhet enligt artikel 6.1 f i GDPR på basis av det berättigade intresset från Google för införlivande av personlig reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av webbsidan. Du har rätt att invända mot att en sådan användarprofil skapas, och måste i så fall åberopa denna rättighet gentemot YouTube.

Oberoende av en uppspelning av de inbäddade videoklippen kommer varje besök på denna webbsida att initiera en uppkoppling till Google-nätverket ”DoubleClick”. Detta kan leda till ytterligare uppgiftsbehandling utanför vår kontroll.

Google LLC med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.

Ytterligare information om uppgiftsskyddet hos ”YouTube” hittar du i leverantörens integritetspolicy under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10) Direktansluten marknadsföring

Användning av Google AdWords omvandlingsspårning

Denna webbsida använder online-reklamprogrammet ”Google AdWords” och, inom ramen för Google AdWords, omvandlingsspårning från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi använder Google Adwords tjänster för att rikta uppmärksamhet mot våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbsidor. I relation till uppgifter från reklamkampanjerna kan vi fastställa hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vår ambition är att presentera annonser som du finner intressanta, göra vår webbsida mer lockande för dig samt uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Cookies för omvandlingsspårning ställs in när en användare klickar på en AdWords-annons från Google. Med cookies avses små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbsida innan cookien gått ut, kan Google och vi registrera att användaren har klickat på annonsen och dirigerats vidare till denna sida. Till varje Google AdWords-kund knyts en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-kundernas webbsidor. Den information som samlas in med hjälp av omvandlingscookies används för att skapa omvandlingsstatistik för AdWords-kunder som har valt omvandlingsspårning. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och dirigeras vidare till en sida med tagg för omvandlingsspårning. De får dock ingen information som tillåter att användarna identifieras. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att inaktivera cookien för Googles omvandlingsspårning under användarinställningar i din internetwebbläsare. De kommer då inte att medtas i statistiken över omvandlingsspårningen. Vi använder Google Adwords på basis av vårt berättigade intresse för målinriktad reklam enligt artikel 6.1 f i GDPR.

Google LLC med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.

Via följande webbadress får du ytterligare information om integritetsskyddspolicyn för Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter genom den tillhörande inställningen i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet från följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Tänk på att vissa funktioner på denna webbsida eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du inaktiverar användningen av cookies.

11) Webbanalystjänst

Google (Universal) Analytics

– Google Universal Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av denna webbsida (inklusive den trunkerade IP-adressen) kommer som regel att vidarebefordras till en av Googles servrar i USA och lagras där.
Denna webbsida använder Google Analytics endast med tillägget ”_anonymizeIp()”, vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress att trunkeras av Google i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. I sådana undantagsfall sker denna behandling enligt artikel 6.1 f i GDPR på basis av vårt berättigade intresse för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.
På vårt uppdrag kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidans aktiviteter samt för att tillhandahålla tjänster till oss som är förknippade med webbsidans användning och internetanvändningen. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra att cookies sparas genom att ställa in ditt webbläsarprogram på motsvarande sätt. Observera dock att en sådan inställning kan medföra att du inte kan använda alla funktioner på denna webbsida i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra insamlingen av data som genereras av cookien i samband med din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google om du laddar ned och installerar insticksenheten för webbläsare som du hittar under följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Som alternativ till insticksenheten för webbläsare eller i webbläsare på mobila terminaler, kan du klicka på följande länk för att installera en opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på webbsidan (denna opt-out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du tar bort dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på nedanstående länk på nytt):<a onclick="alert('Google Analytics wurde deaktiviert');" href="javascript:gaOptout()">Inaktivera Google Analytics
Google LLC med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.
Denna webbsida använder dessutom Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besöksströmmar som utförs genom ett användar-ID. Vid sitt första besök på en webbsida tilldelas användaren ett unikt, permanent och anonymiserat ID som ställs in enhetsövergripande. Detta gör att interaktionsdata från olika terminaler och olika sessioner kan tilldelas en enda användare. Detta användar-ID innehåller inga personuppgifter och överför heller inte sådana till Google.
Du kan när som helst invända mot uppgiftsinsamlingen och -lagringen genom detta användar-ID med verkan för framtiden. I detta syfte måste du inaktivera Google Analytics på alla system som du använder, exempelvis i en annan webbläsare eller på din mobila terminal.
För inaktiveringen kan du använda en insticksenhet för webbläsare från Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Som alternativ till insticksenheten för webbläsare eller i webbläsare på mobila terminaler, kan du klicka på följande länk för att installera en opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på webbsidan (denna opt-out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du tar bort dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på nedanstående länk på nytt):<a onclick="alert('Google Analytics wurde deaktiviert');" href="javascript:gaOptout()">Inaktivera Google Analytics
Ytterligare information om Universal Analytics hittar du här: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

12) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Facebook Custom Audience om pixelförfarandet
Denna webbsida använder ”Facebook-Pixel” från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Facebook”). Vid ett uttryckligt medgivande kan användarnas beteende spåras efter att de har tittat eller klickat på en Facebook-annons. Detta förfarande används för att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistik- och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida reklamåtgärder.
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss och vi kan därför inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna från Facebook kommer dock att sparas och behandlas för att möjliggöra en koppling till den respektive användarprofilen. Facebook kan också använda uppgifterna för egna reklamändamål enligt Facebooks dataanvändningspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Det kan möjliggöra för såväl Facebook som dess partners att hantera annonsmaterial på och utanför Facebook. För dessa ändamål kan dessutom en cookie sparas på din dator. Sådana bearbetningar kan uteslutande ske med uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.
Samtycke för användningen av Facebook-pixlar får endast lämnas av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre än så, ber vi dig att inhämta tillstånd från din vårdnadshavare.
Facebook Inc., med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.
För att inaktivera användningen av cookies på din dator, kan du ställa in din webbläsare så att inga nya cookies kan installeras i framtiden. Samtidigt raderas redan installerade cookies från din dator. Om du stänger av samtliga cookies kan resultatet dock bli att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre kan genomföras. Du kan även inaktivera användningen av cookies genom tredje parter som t.ex. Facebook på följande webbsida för Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing
Vår webbsida använder funktionerna från Google AdWords Remarketing. Härigenom gör vi reklam för denna webbsida i Googles sökresultat samt på tredje parts webbsidor. Leverantören är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). För detta ändamål använder Google en cookie i webbläsaren på din terminal, som automatiskt möjliggör en intressebaserad annonsering genom en pseudonymiserad cookie-ID på grundval av de sidor du besöker. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbsida enligt artikel 6.1 f i GDPR.
Eventuell ytterligare uppgiftsbehandling äger endast rum om du gentemot Google har samtyckt till att Google får koppla din internet- och app-webbläsarhistorik till ditt Google-konto och att informationen från ditt Google-konto får användas för att personanpassa annonser som visas på nätet. Om du i dessa fall är inloggad via Google under besöket på vår webbsida, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande remarketing. Google kommer att tillfälligt koppla samman dina personuppgifter med Google Analytics-data i syfte att sammanställa målgrupper.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonsuppgifter genom att ladda ned och installera en webbläsarplugin som du hittar under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Du kan även skaffa information om och ställa in cookies genom att besöka Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplaceringen av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem, om du accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar att blockera dem. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten hos vår webbsida komma att begränsas.
Google LLC med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.
Ytterligare information och integritetsskyddspolicyer avseende reklam och Google återfinns här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) Användning av ett Live-chat-system

LiveChat (LiveChat Software S.A.)
På denna webbsida kommer med hjälp av teknik från LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen (www.livechatinc.com) anonymiserade uppgifter att samlas in och sparas inför webbanalysen och för att driva Live-chat-systemet där Live-support-förfrågningar ska besvaras. Från dessa anonymiserade data kan en pseudonymiserad användningsprofil skapas. I detta syfte kan cookies användas. Med cookies avses små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet hos sidbesökarens internetwebbläsare. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen internetwebbläsaren. Om information som insamlats på detta sätt hänvisar till en person, sker behandlingen enligt artikel 6.1 f i GDPR på basis av vårt berättigade intresse för effektiv kundservice och den statistiska analysen av användarnas beteenden för optimeringsändamål.
De uppgifter som insamlats med LiveChat-teknikerna kommer utan uttryckligt medgivande från den berörda personen inte att användas för att personligt identifiera besökare på denna webbsida och inte att kopplas samman med personuppgifter om pseudonymanvändaren. För att undvika att LiveChat-cookies sparas på din dator kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan installeras på din dator i framtiden, medan redan installerade cookies raderas. Om du stänger av samtliga cookies kan resultatet dock bli att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre kan genomföras. Du kan när som helst med verkan för framtiden invända mot uppgiftsinsamling och -lagring i syfte att skapa en pseudonymiserad användningsprofil genom att skicka en informell invändning till oss via den e-postadress som framgår i impressumet.

14) Verktyg och övrigt

14.1 Google Kundrecensioner (tidigare Googles certifierade återförsäljarprogram)

Vi samarbetar med Google LLC inom programmet ”Google Kundrecensioner”. Leverantören är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Programmet låter oss samla in kundrecensioner från användare av vår webbsida. Härigenom kommer du efter ett köp från vår webbsida att tillfrågas om du vill delta i en e-postenkät från Google. Om du lämnar ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR, förmedlar vi din e-postadress till Google. Du får ett e-postmeddelande från Google Kundrecensioner där du ombeds att bedöma köpupplevelsen på vår webbsida. Ditt omdöme kommer därefter att sammanställas med våra andra omdömen och visas i vår logo från Google Kundrecensioner samt i vår instrumentpanel för Merchant Center. Dessutom kommer det att användas för Googles säljaromdömen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Google.

Google LLC med huvudkontor i USA, är certifierad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, vilket säkerställer att dataskyddsnivån som tillämpas i EU är uppfylld.

Ytterligare information om uppgiftsskyddet hos Google i samband med programmet Google Kundrecensioner kan du hämta via följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de
Ytterligare information