Eventuella initiala reaktioner hos nya användare av kybun

Som initial reaktion betecknas en påtagligt obehaglig reaktion i kroppen när du använder kybun-skon eller står på en kybun-matta. Denna reaktion kan uppträda i 3 former: Som trötthet, smärta och som ”obehagskänsla”.

Rent generellt reagerar alla människor olika på den fantastiska men ovanliga walk-on-air-känslan. 9 av 10 kan redan från början använda kybun-skon hela dagarna och är begeistrade över upplevelsen och effekterna. En av tio kommer att uppleva ”initiala reaktioner”. Att veta hur man då ska agera är till stor hjälp. Vi kan inte förutsäga hur kybun-skon kommer att fungera på just dig och när du kan glädjas åt de positiva effekterna, eftersom kroppen ”omvandlas” genom att bära kybun-skon.

Skonsam gång: När du går med vanliga skor på plana underlag hindras kroppen från att utmanas. I stället för att tränas blir den försvagad. Musklerna förkortas och förlorar bland annat sina sensomotoriska färdigheter. Lederna blir felbelastade. Hela systemet riskerar överbelastningssmärtor.

Naturlig gång: När du går barfota på ojämn naturmark, t.ex. sand, tränas hela rörelseapparaten med varje steg avseende kraft, koordination, sensormotorik, uthållighet, smidighet etc. Lederna skonas medan muskler, ligament och senor hålls friska och motståndskraftiga.

Genom att använda kybun-skon sker ”omkoppling” från skonsam gång till naturlig gång. Denna övergång är problemfri i 90 % av fallen. 10 % kan notera kortvariga överbelastningsreaktioner i stela leder, försvagade muskler, ligament eller senor när tillvänjningen behöver mer tid för den nya rörelsefriheten och de större krafterna hos kybun-skon efter flera år med den tidigare hållningen.

En initial reaktion är principiellt inte något negativt. Den visar att kybun-skon utmanar rörelseapparaten och samtidigt avslöjar kroppens svaga punkter samt bristfälligheter i koordinationsförmågan och musklerna.

Besvär som uppträder efter en viss tid eller i intervaller kan sannolikt inte hänföras till allmänna, initiala reaktioner. <a href="https://www.kybun.ch/ratgeber/krankheitsbilder-hilft-kybun/verlagerte-schmerzen-neue-schmerzen-schmerzen-an-anderer-stelle-zuvor-noch-nicht-aufgetretene-beschwerden.html" target="_blank" title="kybun guide" rel="noopener noreferrer">Ytterligare information hittar du i vår guide.